Náměstí Šeberov - výstavba

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Náměstí Šeberov - výstavba zadávané zadavatelem Městská část Praha - Šeberov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Náměstí Šeberov - výstavba

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je realizace náměstí v centru Šeberova na pozemcích parc. č. 116/6, 116/7, 117, 118, 120 a 121/2, vše k. ú. Šeberov, úpravou stávajících ploch, realizace parkovacího zálivu, úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu, realizace vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro NN přípojky pro plánovaný polyfunkční objekt, realizace areálových rozvodů dešťové kanalizace, vody a veřejného osvětlení a dále zatravnění a výsadba keřů a stromů a dodávka městského mobiliáře a herního prvku, vše dle projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zpracované dne 26.06.2017 společností ORTOGONAL s.r.o., Za Kovářským rybníkem 265, 149 00 Praha 4 a položkového rozpočtu (Část 4 zadávací dokumentace) včetně zpracování dokumentace skutečného provedení díla a zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla.
Přehled objektů stavby dle průvodní zprávy projektové dokumentace:
SO.01-01 – realizace náměstí úpravou stávajících ploch o celkové ploše 3395 m2
SO.01-02 – parkovací záliv o ploše 575 m2
SO.01-03 – úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu o ploše 521 m2
IO.01 – vodovodní přípojka
IO.02 – kanalizační přípojka
IO.03 – plynovodní přípojka
IO.04 – elektro přípojka NN
IO.05 – areálový rozvod dešťové kanalizace
IO.06 - areálový rozvod vody
IO.07 – areálový rozvod pro veřejné osvětlení
IO.08 – areálový rozvod vody pro vodní prvek

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-023818

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 4 - Šeberov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 700 000,- bez DPH (8 107 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 8. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městská část Praha - Šeberov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Archalousová

Kontaktní e-mail: info@seberov.cz

Kontaktní telefon: 244911713

Kontaktní datová schránka: r3ibjti

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Náměstí Šeberov - výstavba.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap