Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení zadávané zadavatelem Městská část Praha - Šeberov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je realizace náměstí v centru Šeberova na pozemcích parc. č. 116/6, 116/7, 117, 118, 120 a 121/2, vše k. ú. Šeberov, úpravou stávajících ploch, realizace parkovacího zálivu, úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu, realizace vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro NN přípojky pro plánovaný polyfunkční objekt, realizace areálových rozvodů dešťové kanalizace, vody a veřejného osvětlení a dále zatravnění a výsadba keřů a stromů a dodávka městského mobiliáře a herního prvku, vše dle projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zpracované dne 26.06.2017 společností ORTOGONAL s.r.o., Za Kovářským rybníkem 265, 149 00 Praha 4 a položkového rozpočtu (Část 4 zadávací dokumentace) včetně zpracování dokumentace skutečného provedení díla a zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla.
Přehled objektů stavby dle průvodní zprávy projektové dokumentace:
SO.01-01 – realizace náměstí úpravou stávajících ploch o celkové ploše 3395 m2
SO.01-02 – parkovací záliv o ploše 575 m2
SO.01-03 – úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu o ploše 521 m2
IO.01 – vodovodní přípojka
IO.02 – kanalizační přípojka
IO.03 – plynovodní přípojka
IO.04 – elektro přípojka NN
IO.05 – areálový rozvod dešťové kanalizace
IO.06 - areálový rozvod vody
IO.07 – areálový rozvod pro veřejné osvětlení
IO.08 – areálový rozvod vody pro vodní prvek
Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, která tvoří Část 3 této zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-025787

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 4 - Šeberov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 900 000,- bez DPH (13 189 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 900 060,81 bez DPH (13 189 073,58 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

13 649 668,- bez DPH (16 516 099,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městská část Praha - Šeberov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Venturová

Kontaktní e-mail: info@seberov.cz

Kontaktní telefon: 244911713

Kontaktní datová schránka: r3ibjti

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Klika a Dvořák, s.r.o. (25145959) Uchazeč 17 672 112,- Kč vč. DPH
14 605 051,- Kč bez DPH
PRAGOTRADE spol. s r.o. (16189612) Dodavatel 13 189 074,- Kč vč. DPH
10 900 061,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap