Náměstí Šeberov - odstranění stavby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Náměstí Šeberov - odstranění stavby zadávané zadavatelem Městská část Praha - Šeberov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Náměstí Šeberov - odstranění stavby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění staveb dle Studie pro výběr dodavatele – Orientační situace zpracované spol. Hartstav 05/2017 a výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb (Část 4 zadávací dokumentace) včetně obstarání ohlášení změny stavby podle zákona číslo 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) na základě plné moci, zpracování dokumentace odstraňované stavby a oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona na základě plné moci (kolaudační souhlas).
Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo včetně přílohy č.2, které tvoří Část 3 této zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm

Poznámka

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-015654

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 4 - Šeberov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 200 000,- bez DPH (8 712 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

9. 6. 2017, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Veřejné zakázky s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jitka Ulrychová

Kontaktní e-mail: ulrychova@zakazkyverejne.cz

Kontaktní telefon: 603534342

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Náměstí Šeberov - odstranění stavby.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Náměstí Šeberov - odstranění stavby zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Bau-Const sociální podnik s.r.o. (49242869) Uchazeč 4 234 527,68 Kč vč. DPH
3 499 609,65 Kč bez DPH
Waldstain.cz a.s. (27921646) Uchazeč 7 218 512,88 Kč vč. DPH
5 965 713,12 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap