Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby zadávané zadavatelem Městská část Praha - Šeberov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je odstranění budovy mateřské školky v k. ú. Šeberov [762130] parc. č. 1284 a 1286 , U Školky č. p. 655, Obec: Praha [554782] podle dokumentace bouracích prací zpracované spol. HARTSTAV, IČ 68432518, ze dne 23/10/2017 a výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb (Část 4 zadávací dokumentace) včetně obstarání ohlášení změny stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební zákon) na základě plné moci, zpracování dokumentace odstraňované stavby a oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona na základě plné moci (kolaudační souhlas).
Z důvodu nutnosti provedení výstavby nového pavilonu mateřské školy na místě odstraňované budovy v období letních prázdnin, lze pro třídění odpadu vzniklého odstraňováním stavby použít zdarma pozemek ve správě zadavatele č. parc. 1149, k. ú. Šeberov.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-020542

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 4 - Šeberov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 860 000,- bez DPH (2 250 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

189 873,- bez DPH (229 746,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

189 873,- bez DPH (229 746,32 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 5. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městská část Praha - Šeberov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Venturová

Kontaktní e-mail: info@seberov.cz

Kontaktní telefon: 244911713

Kontaktní datová schránka: r3ibjti

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DEKONTA, a.s. (25006096) Uchazeč 953 985,84 Kč vč. DPH
788 418,05 Kč bez DPH
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. (26072602) Uchazeč 1 367 300,- Kč vč. DPH
1 130 000,- Kč bez DPH
PB SCOM s.r.o. (25397087) Uchazeč 1 203 123,26 Kč vč. DPH
994 316,74 Kč bez DPH
Milan Baránek (67246672) Uchazeč 1 452 000,- Kč vč. DPH
1 200 000,- Kč bez DPH
PENNANT PART s.r.o. (04334426) Uchazeč 990 347,85 Kč vč. DPH
818 469,30 Kč bez DPH
Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. (05676924) Uchazeč 846 163,19 Kč vč. DPH
699 308,42 Kč bez DPH
Bones, s.r.o. (27936333) Uchazeč 1 190 730,22 Kč vč. DPH
984 074,56 Kč bez DPH
PRAGOTRADE spol. s r.o. (16189612) Dodavatel 229 746,32 Kč vč. DPH
189 872,99 Kč bez DPH
AQUATEST a.s. (44794843) Uchazeč 1 197 900,- Kč vč. DPH
990 000,- Kč bez DPH
POLANSKÝ GROUP a.s. (27633896) Uchazeč 711 045,82 Kč vč. DPH
587 641,17 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap