Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa zadávané zadavatelem Městská část Praha - Šeberov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa

Předmět veřejné zakázky

15.9.2016 schválilo ZHMP převod finančních prostředků ve výši 10,3 mil. Kč z OTV MHMP do rozpočtu MČ Praha - Šeberov, a to na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa (Záměr obsahuje rekonstrukci komunikační sítě včetně úpravy a oprav dotčených inženýrských sítí, dešťové kanalizace a související úpravy zeleně a veřejných ploch. Záměr navazuje na rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová – I. etapu, která byla provedena v souvislosti s odstraňováním následků povodní z roku 2013. Realizací záměru bude dokončena rekonstrukce jak povrchů komunikací, tak i kanalizace. Jedná se o jedny z posledních komunikací v obci, jejichž současný stav je žalostný́ a vyžadující kompletní rekonstrukci.) Původní dokumentaci pro MHMP zpracovávala spol. D-PLUS projektová a inženýrská a.s., IČ 26760312, proto u ní MČ Praha - Šeberov objedná aktualizaci projektové dokumentace pro DUR a celou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace. Nabídka spol. D-PLUS je za cenu:
Aktualizace DUR 50 tis. Kč
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace 500 tis. Kč
Celkem: 550 tis. Kč bez DPH

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

10/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 4 - Šeberov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

550 000,- bez DPH (665 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

550 000,- bez DPH (665 500,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

550 000,- bez DPH (665 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2017

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městská část Praha - Šeberov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Venturová

Kontaktní e-mail: info@seberov.cz

Kontaktní telefon: 244911713

Kontaktní datová schránka: r3ibjti

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zápis z 80. jednání RMČ - bod 12 16. 10. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 18. 10. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dokumentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (26760312) Dodavatel 665 500,- Kč vč. DPH
550 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap