Smlouva o dílo Rehabilitace ZP v Dolních Počernicích - 3. část parkové komunikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Smlouva o dílo Rehabilitace ZP v Dolních Počernicích - 3. část parkové komunikace zadávané zadavatelem Městská část Praha - Dolní Počernice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Dolní Počernice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Smlouva o dílo Rehabilitace ZP v Dolních Počernicích - 3. část parkové komunikace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce parkových cest v areálu parku při ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Jedná se o odstranění stávajících krytů vozovek z velkých kostek , včetně zemních prací a odstranění kameniva z prostoru budoucích parkových a výstavba pěších komunikací, ohumusování a osetí ploch k tomu určených.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Zámecký park v Dolních Počernicích

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 870 000,- Kč bez DPH (7 100.176,86,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 867 914,76 bez DPH (7 100.176,86 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

26. 7. 2019, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Smlouva o dílo Rehabilitace ZP v Dolních Počernicích - 3. část parkové komunikace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Smlouva o dílo Rehabilitace ZP v Dolních Počernicích - 3. část parkové komunikace neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap