Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd zadávané zadavatelem Město Žebrák. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Žebrák

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky. Jedná se zhotovení stavby Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd. Pavilón se dvěma třídami je navržen mezi stávajícím pavilonem č. 2 a spojovací chodbou s podélnou osou ve směru sever - jih. Do pavilónu bude přístup ze společné spojovací chodby přes spojovací krček. Na spojovací krček navazuje chodba, sloužící zároveň jako šatna. Z chodby je vstup do dvou samostatných t říd a kabinetu. Každá třída (kmenová učebna) je navržena maximálně pro 30 žáků. Objekt bude jedno podlažní s plochou střechou.
Součástí zakázky je dále dodávka vnitřního vybavení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 39160000-1

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Žebrák

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5.244.566,- Kč bez DPH za stavební práce a 622.550,- Kč bez DPH za dodávku vnitřního vybavení bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2016, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Karel Hozík

Kontaktní e-mail: karel@hozik.eu

Kontaktní telefon: +420 777 225 215

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 27. 4. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 9. 5. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 18. 5. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Fortel Beroun, s.r.o. (25626388) Dodavatel 6 798 095,- Kč vč. DPH
5 618 260,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap