Úpravy veřejného prostranství na Rýchorském náměstí v Žacléři

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úpravy veřejného prostranství na Rýchorském náměstí v Žacléři zadávané zadavatelem Město Žacléř. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Žacléř

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úpravy veřejného prostranství na Rýchorském náměstí v Žacléři

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úprava veřejného prostranství na Rýchorském náměstí v Žacléři. Rozsah řešeného území vychází z koordinačního výkresu stavby – jedná se nově upravenou a zpevněnou plochu v centrálním prostoru náměstí, která zajistí bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve vazbě na zastávku autobusové dopravy. Navrhovaná úprava zpevněných ploch je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Žacléř. Jako přípustné jsou v prostoru Rýchorského náměstí uvedeny veřejné plochy – dlážděná prostranství a parková zeleň, související drobné stavby a mobiliář.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Žacléř, Rýchorské náměstí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 150 000 bez DPH (6 231 500 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 387 742 bez DPH (6 519 168 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 387 742 bez DPH (6 519 168 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

27. 3. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Žacléř

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Vaníček

Kontaktní e-mail: starosta@zacler.cz

Kontaktní telefon: 724 70 372

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úpravy veřejného prostranství na Rýchorském náměstí v Žacléři.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap