Stavební práce – zateplení a rekonstrukce obálky bytového domu Míru 266, Vyšší Brod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební práce – zateplení a rekonstrukce obálky bytového domu Míru 266, Vyšší Brod zadávané zadavatelem Město Vyšší Brod. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vyšší Brod

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební práce – zateplení a rekonstrukce obálky bytového domu Míru 266, Vyšší Brod

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci zateplení bytového domu č.p. 266 Zadavatele dle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Předmětem rekonstrukce budou především tyto stavební práce:
- Svislé obvodové stěny (vč. TP) budou zatepleny pomocí šedého EPS o tl. 140 mm.
- Původní MIV budou nahrazeny vyzdívkou z pórobetonových tvárnic v tl. 150 mm se zateplením v celk. tl. 190 mm pomocí šedého EPS.
- Boční stěny v exteriéru u zapuštěného vstupu budou zatepleny pomocí šedého EPS o tl. 50 mm.
- Strop nad vstupem v exteriéru bude zateplen 140 mm TI v podhledu.
- Strop pod půdou bude zateplen položením MW v tl. 300 mm do dřevěného roštu + OSB deska.
- Strop nad TP bude zateplen v podhledu 60 mm TI.
- Vnitřní stěny v 1. NP oddělující byt od místnosti kola-kočárky bude zateplen 120 mm TI.
- Nová okna (vč. oken v TP) budou osazena plastová s TI dvojskly splňující součinitel prostupu tepla celého prvku max. Uw = 1,2 W/(m2K), souč. propustnosti slunečního záření zasklení min. g = 0,67. V prostoru plánovaného bytu v 1. NP dojde k vybourání části průčelního zdiva a zvětšení okenního otvoru.
- Vstupní dveře do TP budou osazeny nové s TI dvojskly splňující součinitel prostupu tepla celého prvku max. Uw = 1,7 W/(m2K).
- Výměna střešní krytiny.
V rámci zateplení jednotlivých konstrukcí je nutné důsledně optimalizovat tepelné vazby.

Podrobnější informace o stavebních úpravách jsou obsaženy v přiložené projektové dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Míru 266, Vyšší Brod

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 050 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2017, 00:00:12 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Energy Consulting - Project, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daniel Šubrt

Kontaktní e-mail: daniel.subrt@e-c.cz

Kontaktní telefon: +420723645890

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební práce – zateplení a rekonstrukce obálky bytového domu Míru 266, Vyšší Brod.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap