Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou zadávané zadavatelem Město Vysoké nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vysoké nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou

Předmět veřejné zakázky

Oprava místní komunikace ve Vysokém nad Jizerou bude probíhat na několika úsecích v celkové délce 937 m a šířce 3,2 m, tedy na cca 3000 m2. Opravu místních komunikací lze provést dvěma způsoby. První varianta plnění zakázky zahrnuje částečné odstranění nánosů ze stávajícího krytu komunikace (pouze úsek C), recyklaci podkladu za studena a reprofilaci v tloušťce 250 mm, hydraulické silniční pojivo Doroport v množství 116 kg/m2, pokládku asfaltového recyklátu v tloušťce 50 mm, ložní asfaltové vrstvy z AHB I v tloušťce 50 mm (pouze úsek B) a vrchní vrstvy z asfaltového betonu z ACO 11 v tloušťce 60 mm a 40 mm (úsek B). Oprava bude zároveň zahrnovat úpravy nájezdů, lokální zpevnění krajnic, odvodnění komunikací osazením svodnic a štěrbinových žlabů či vybudováním silniční obruby, výškovou úpravu poklopů kanalizačních šachet a znaků inženýrských sítí (uzávěry vody). Podrobný rozsah prací je popsán ve Výkazu výměr – 1. varianta, jenž je součástí zadávací dokumentace.
Druhá varianta řešení zakázky spočívá v jiném způsobu opravy komunikace – úseku C, a to v odstranění nánosů ze stávajícího krytu komunikace, dosypání vrstvou štěrkodrtí nebo asfaltového recyklátu v tloušťce do 100 mm a pokládce asfaltové vrstvy z ACO 16 v tloušťce 60 mm. Podrobný rozsah prací je popsán ve Výkazu výměr – 2. varianta.
Na úseku C je třeba v obou případech navíc vytvořit podkladní vrstvy komunikace v délce 20 m, tzn., odtěžit stávající komunikaci o mocnosti 300 mm, položit podkladní vrstvu ze štěrku frakce 0 - 63 mm v tloušťce 200 mm a dorovnat komunikaci asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2016006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Vysoké nad Jizerou

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

29. 8. 2016, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Vysoké nad Jizerou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Nechanický

Kontaktní e-mail: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

Kontaktní telefon: +420 605 976 887

Kontaktní datová schránka: tcebaf5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 11. 8. 2016 Zobrazit
Základní údaje 11. 8. 2016 Zobrazit
Identifikace uchazeče, obsah nabídky 11. 8. 2016 Zobrazit
Krycí list 11. 8. 2016 Zobrazit
Základní kvalifikace 11. 8. 2016 Zobrazit
Reference 11. 8. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 11. 8. 2016 Zobrazit
Slepý výkaz výměr 11. 8. 2016 Zobrazit
Situace 11. 8. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místních komunikací ve Vysokém nad Jizerou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG, a. s. (60838744) Uchazeč 2 613 572,17 Kč vč. DPH
2 159 977,- Kč bez DPH
M - SILNICE, a. s. (42196868) Uchazeč 2 534 594,38 Kč vč. DPH
2 094 706,10 Kč bez DPH
SaM silnice a mosty, a. s. (25018094) Uchazeč 2 334 256,38 Kč vč. DPH
1 929 137,50 Kč bez DPH
EUROVIA CS, a. s. (45274924) Uchazeč 2 696 238,60 Kč vč. DPH
2 228 296,36 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební, s. r. o. (48035599) Uchazeč 3 143 357,57 Kč vč. DPH
2 597 816,17 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap