2022002 Pokračování v obnově oplocení urnového háje ve Vysokém nad Jizerou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2022002 Pokračování v obnově oplocení urnového háje ve Vysokém nad Jizerou zadávané zadavatelem Město Vysoké nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Vysoké nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2022002 Pokračování v obnově oplocení urnového háje ve Vysokém nad Jizerou

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je obnova oplocení urnového háje v délce 68,3 m. V loňském roce byla započata obnova oplocení pouze z jižní (vstupní) strany urnového háje, včetně výměny vstupní branky. Oplocení bylo nahrazeno novými zděnými sloupy o půdorysu 0,5 m x 0,25 m a vzdálenosti cca 3,5 m od sebe. Nové zděné sloupy vizuálně navazují na hřbitovní zeď velkého hřbitova a tvoří tak pohledově jeden celek. Mezi zděné sloupy byla nainstalována dřevěná pole o délce 3 m a výšce 1,5 m ze sibiřského modřínu – dřeva, které velmi dobře odolává klimatickým a povětrnostním podmínkám zdejšího podnebí.
Letos bude pokračováno v obnově oplocení, a to na západní a severní straně, resp. na straně od Parku básníků a na straně protilehlé ke vstupu. V materiálech i rozměrech zděných sloupů a plotových polí bude navázáno. Nejdříve budou odstraněna stávající plotová pole. Sloupky budou založeny do nezámrzné hloubky pomocí betonu a tvárnic 50/30/25 cm a zpevněny ocelovými betonářskými tyčemi Pz D 16 mm. Pro sloupky budou použity tvarovky a plotové stříšky Naturblok Naturcolor CAOBA, které imitují vzhled nahrubo otesaného přírodního kamene. Poté budou pomocí zinkovaných úchytek namontovány ve dvou řadách paždíky plotových polí. Plotová pole v délce 3 m a výšce 1,5 m budou opět tvořit plotovky ze sibiřského modřínu. Podrobný rozsah prací je popsán ve výkazu výměr, jenž je součástí zadávací dokumentace.
Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám a všechny překážky budou označeny. Před započetím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

Externí odkaz na bližší informace

https://vysokenadjizerou.cz/vz-2022002-pokracovani-v-obnove-oploceni-urnoveho-haje-ve-vysokem-nad-jizerou/d-5278/p1=1411

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2022002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Vysoké nad Jizerou, ulice K. H. Borovského

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

560 000,- bez DPH (677 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

616 163,- bez DPH (745 557,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2022

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Vysoké nad Jizerou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Nechanický

Kontaktní e-mail: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

Kontaktní telefon: 605976887

Kontaktní datová schránka: tcebaf5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2022002 Pokračování v obnově oplocení urnového háje ve Vysokém nad Jizerou.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky 2022002 Pokračování v obnově oplocení urnového háje ve Vysokém nad Jizerou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
P&P spol. s r. o., projektové a stavebně montážní práce (15043819) Dodavatel 745 557,- Kč vč. DPH
616 163,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap