Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích zadávané zadavatelem Město Velké Pavlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Velké Pavlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s architektonickou studií Ing. Arch. Jana Tesaře, a to v 6 zkompletovaných originálních vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení na datovém nosiči v obecně dostupném zdrojovém datovém formátu a formátu PDF. Dokumentace a všechny její přílohy budou splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Předmětem veřejné zakázky je především:
• aktualizace stávající architektonické studie dle aktuálních požadavků zadavatele
• zhotovení kompletní dokumentace pro vydání společného povolení, použitelné pro územní a stavební řízení,
• projednání rozpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a s účastníky řízení a zajištění souhlasných stanovisek dotčených správců sítí a dotčených orgánů,
• zhotovení kompletní dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 13 k vyhlášce č 499/2006 Sb., a s tím související inženýrská činnost,
• zpracování kontrolního rozpočtu, soupisu prací a dodávek,
• zhotovení dokumentace pro soutěž na výběr dodavatele stavby,
• spolupráce při provádění stavby výkonem autorského dozoru projektanta

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-velke-pavlovice

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71240000-2

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Velké Pavlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

21. 12. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Agentura K 1 s.ro.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vít Kouřil

Kontaktní e-mail: info@agenturak1.cz

Kontaktní datová schránka: yzijnjd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap