Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích II. zadávané zadavatelem Město Velké Pavlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Velké Pavlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro územní řízení (dále jen „DUR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro výstavbu objektu základní umělecké školy, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích.
PD bude zpracována v souladu s architektonickou studií Ing. Arch. Jana Tesaře, a to v 6 zkompletovaných originálních vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení na datovém nosiči v obecně dostupném zdrojovém datovém formátu a formátu PDF.
PD a všechny její přílohy budou vypracovány v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 193/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost při územním a stavebním řízení, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=zhotoveni-projektove-dokumentace-pro-soutez-na-vystavbu-akce-novostavba-zus-mestske-knihovny-a-informacniho-centra-ve-velkych-pavlovicich-ii

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-020950

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71240000-2

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Velké Pavlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Agentura K 1 s.ro.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vít Kouřil

Kontaktní e-mail: info@agenturak1.cz

Kontaktní telefon: 724202006

Kontaktní datová schránka: yzijnjd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zhotovení projektové dokumentace pro soutěž na výstavbu akce – Novostavba ZUŠ, městské knihovny a informačního centra ve Velkých Pavlovicích II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací podmínky 9. 6. 2021 Zobrazit
Popis záměru 9. 6. 2021 Zobrazit
Studie 9. 6. 2021 Zobrazit
Smluvní podmínky 9. 6. 2021 Zobrazit
FORMULÁŘ - SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB 9. 6. 2021 Zobrazit
FORMULÁŘ - KRYCÍ LIST NABÍDKY 9. 6. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap