Dodatek č. 1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Multifunkční hala se zázemím zadávané zadavatelem Město Újezd u Brna.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č. 1

Popis informace či souboru

Dodatek č. 1

Datum uveřejnění

27. 7. 2022

Externí odkaz

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-1115312006/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-1115312006/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1230064132-1115311963/OstatniDokumenty-1230064132-1115311963/

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap