Zdravotní středisko Staňkov - Stavební úpravy a přístavba

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zdravotní středisko Staňkov - Stavební úpravy a přístavba zadávané zadavatelem Město Staňkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Staňkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zdravotní středisko Staňkov - Stavební úpravy a přístavba

Předmět veřejné zakázky

Stavební úpravy stávající budovy zdravotního střediska s využitím podkrovních prostor a přístavbu rehabilitačního zařízení v prostoru dvora. Dále je řešeno bezbariérové zpřístupnění všech ordinací. Napojení na inženýrské sítě je ponecháno stávající, nově bude navržena kanalizační přípojka. Zpevněné plochy -příjezdová komunikace, parkoviště + přístupový chodník. Podmiňující investice: zrušení stávajícího septiku a zrušení stávající studny.
Členění stavby: SO 01 Hlavní budova, SO 02 Přístavba rehabilitace a SO 03 Zpevněné plochy. Celkové užitkové plochy: hlavní budova 814,35 m2, přístavba rehabilitace 151,53 m2; Obestavěné prostory: hlavní budova: 3 995 m3, přístavba rehabilitace: 810 m3; Zastavěné plochy: hlavní budova 332,78 m2, přístavba rehabilitace 182 m2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

60064746

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45215100-8

Místo plnění veřejné zakázky

Město Staňkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 181 859,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

25 989 620,- bez DPH (31 187 544,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

26 328 594,- bez DPH (31 594 312,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2011

Lhůta pro podání nabídek

27. 9. 2011, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Staňkov,náměstí T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Bc. Alexandr Horák

Kontaktní e-mail: podatelna@mestostankov.cz

Kontaktní telefon: +420 379 492 411

Kontaktní datová schránka: xmub3pq

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zdravotní středisko Staňkov - Stavební úpravy a přístavba.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zdravotní středisko Staňkov - Stavební úpravy a přístavba zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Sdružení „Dřevotvar – LIMEX CB“ (26071584) Dodavatel 31 187 544,- Kč vč. DPH
25 989 620,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap