Staňkov - Místní komunikace k Bílému Mlýnu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Staňkov - Místní komunikace k Bílému Mlýnu zadávané zadavatelem Město Staňkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Staňkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Staňkov - Místní komunikace k Bílému Mlýnu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace k Bílému Mlýnu, která se nachází na jihozápadním okraji mimo zastavěné území města Staňkov a je v současné době v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Jedná se o místní komunikaci, která slouží převážně pro místní a těžkou zemědělskou dopravu. V rámci stavby dojde také k rekonstrukci dvou mostních objektů.

Poznámka

Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0, 45233142-6, 45221100-3, 45233222-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je komunikace nacházející se v k.ú. města Staňkov - ves a Hlohová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 085 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Staňkov,náměstí T.G.Masaryka 35, 345 61 Staňkov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Luboš Holeček

Kontaktní e-mail: podatelna@mestostankov.cz

Kontaktní telefon: +420 379 492 411

Kontaktní datová schránka: xmub3pq

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Staňkov - Místní komunikace k Bílému Mlýnu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Staňkov - Místní komunikace k Bílému Mlýnu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SMP CZ, a.s. (27195147) Dodavatel 6 412 434,17 Kč vč. DPH
5 299 532,37 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap