Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany zadávané zadavatelem Město Slatiňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Slatiňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
a) pravidelné zajišťování svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu (číslo 20 03 01) podle vyhlášky č. 93/2016 o Katalogu odpadů:
• z domácností,
• z rekreačních objektů a
• ze zařízení ve vlastnictví nebo správě zadavatele blíže specifikovaných v příloze č. 7 zadávací dokumentace, a to na území města Slatiňany (tj. v katastrálních územích Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov) a
b) pravidelné zajišťování svozu a následného využití případně odstranění odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, smluvně zapojených do systému nakládání s komunálním odpadem města Slatiňany. Tyto osoby jsou blíže specifikovány v příloze č. 6 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky jsou i ostatní plnění a činnosti výslovně v bodě 1 tohoto článku výzvy neuvedené, které však s realizací veřejné zakázky souvisí, a jsou nezbytné pro úplné zajištění plnění veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2, 90511000-2, 90512000-9

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov, Pardubický kraj, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 766 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Marčišin & partneři, advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Libuše Němcová

Kontaktní e-mail: nemcova@marcisin.cz

Kontaktní telefon: +420 725 498 193

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap