Zavedení systému domácího kompostování ve městě Šlapanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zavedení systému domácího kompostování ve městě Šlapanice zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zavedení systému domácího kompostování ve městě Šlapanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 670 kusů domácích kompostérů pro domácnosti se zahradou ve městě Šlapanice. Kompostéry budou s minimální životností 10 let, o objemu min. 900l s půdorysného rozměru 80 až 100 x 80 až 100 cm, s výškou max.110 cm .

Dodané kompostéry musí být nové, kompletní, plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.
Dodavatel se zavazuje zadavateli dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací listy, certifikáty, atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami, to vše v českém jazyce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39234000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 793 800,- bez DPH (2 170 498,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 417 000,- bez DPH (1 714 570,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Olga Vavřínová

Kontaktní e-mail: zakazky@dea.cz

Kontaktní telefon: +420 545 110 145

Kontaktní datová schránka: w7gyb5g

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zavedení systému domácího kompostování ve městě Šlapanice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap