Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice

Předmět veřejné zakázky

Oznámení o užším řízení VZ

Externí odkaz na bližší informace

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/407426?style=white-space%3Apre%3Bheight%3A60px

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

350228

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45255110-3

Místo plnění veřejné zakázky

Šlapanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

34 650 000,- bez DPH (41 926 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

37 530 343,37 bez DPH (45 411 715,76 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Eliška Hallová

Kontaktní e-mail: hallova@dea.cz

Kontaktní telefon: +420 545110145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení 17. 5. 2013 Zobrazit
příloha č.1 17. 5. 2013 Zobrazit
příloha č.2 17. 5. 2013 Zobrazit
odůvodnění účelnosti VZ 22. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č.1/13149 27. 5. 2013 Zobrazit
Žádost o poskytnutí dodatečné informace 27. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č.2/13149 27. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 3/13149 31. 5. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 4/13149 21. 6. 2013 Zobrazit
Žádost o poskytnutí dodatčné informace Stump-Geospol 24. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD ev.č. 5/13149 24. 6. 2013 Zobrazit
Část II. výzva k podání nabídek 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.2 - Krycí list 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.3 - Obchodní podmínky 12. 8. 2013 Zobrazit
Příloha č.4 - harmonogram 12. 8. 2013 Zobrazit
soupis prací 12. 8. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD č.1/13149/II 2. 9. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD č. 2/13149/II 3. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.1 k DI č.2/13149/II - stavební povolení - 1.část 3. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.1 k DI č.2/13149/II - stavební povolení - 2.část 3. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.2 k DI č.2/13149/II - Odborný posudek AOPK 3. 9. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k ZD č.3/13149/II 4. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.1 k DI 3/13149/II - soupis prací dodatek č.1 4. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.2 k DI 3/13149/II - komentář k položkám od uchazeče k dod.inf. 4. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č.3 k DI 3/13149/II - stanovisko projektanta ze dne 26.8.2013 4. 9. 2013 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 20. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 20. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_2 29. 10. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele dle § 85 ZVZ 9. 12. 2013 Zobrazit
informace o uzavření smlouvy 9. 12. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo Stump 10. 12. 2013 Zobrazit
Dodatek SoD č.1 2. 1. 2014 Zobrazit
Dodatek SoD č.2 7. 5. 2014 Zobrazit
Dodatek SoD č.3 30. 6. 2014 Zobrazit
Dodatek SoD č.4 15. 9. 2014 Zobrazit
Dodatek SoD č.5 26. 9. 2014 Zobrazit
Dodatek SOD č.6 31. 10. 2014 Zobrazit
Protokol o výši skutečně uhrazené ceny § 147a 7. 1. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap