Revitalizace zeleně městského parku a parčíků ve Šlapanicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace zeleně městského parku a parčíků ve Šlapanicích zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace zeleně městského parku a parčíků ve Šlapanicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou dvě, prostorově v rámci města nesouvisející akce revitalizace zeleně a to:
1. Revitalizace městského parku přírodního charakteru navazujícího na evropsky významnou lokalitu Šlapanické slepence a chráněnou přírodní památku Andělka a Čertovka.
2. Revitalizace drobné městské zeleně parčíků při ulici Čechova
Realizace se předpokládá podle projektové dokumentace a přiloženého soupisu prací zpracovaného společností Ageris a PK Archika.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch

Místo plnění veřejné zakázky

Šlapanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

555 417,28 bez DPH (664 431,90 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 7. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Šlapanice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Tlustoš

Kontaktní e-mail: tlustos@slapanice.cz

Kontaktní telefon: 533304399

Kontaktní datová schránka: 2xfbbgj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace zeleně městského parku a parčíků ve Šlapanicích.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap