Rekonstrukce komunikace Brněnská v úseku od vjezdu k ČS Shell po křižovatku s ulicí Bož. Němcové - třetí úsek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikace Brněnská v úseku od vjezdu k ČS Shell po křižovatku s ulicí Bož. Němcové - třetí úsek zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce komunikace Brněnská v úseku od vjezdu k ČS Shell po křižovatku s ulicí Bož. Němcové - třetí úsek

Předmět veřejné zakázky

Rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh v délce cca 190 m, odfrézování stávající obrusné vrstvy komunikace a pokládka nového živičného povrchu v celé ploše rekonstruované komunikace . Vybudování tří podpěrných stožárů trolejbusového vedení, úprava napojení místní komunikace, ochrana inženýrských sítí, vybudování horské vpusti na odvodňovacím žlabu, přesunutí uličních vpustí, úprava přiléhajícího chodníku a terénní úpravy přilehlých zelených ploch

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

rekonstrukce komunikace

Místo plnění veřejné zakázky

Šlapanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 9. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

17. 9. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce komunikace Brněnská v úseku od vjezdu k ČS Shell po křižovatku s ulicí Bož. Němcové - třetí úsek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
textová část zadávací dokumentace 4. 9. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap