Právní služby pro potřeby MěÚ Šlapanice - řešení areálu ICEC - 2.kolo

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Právní služby pro potřeby MěÚ Šlapanice - řešení areálu ICEC - 2.kolo zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Právní služby pro potřeby MěÚ Šlapanice - řešení areálu ICEC - 2.kolo

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující činnosti (etapy):
a) Provedení právní prověrky stávajícího stavu areálu ICEC Šlapanice a.s., Lidická 15, 66451 Šlapanice, jejímž výstupem bude přehledná zpráva o právní prověrce shrnující zjištěná rizika a návrh jejich řešení (tzv. red flag report „právní prověrka“)
b) V návaznosti na výsledky právní prověrky příprava přehledu možných variant odkupů pozemků včetně posouzení jejich pozitiv a rizik a návrh struktury provedení koupě.
c) Příprava smluvní dokumentace na základě zvolené varianty nabytí areálu.
d) Právní asistence při vyjednávání s prodávajícím.
e) Podpora při uzavření transakce a následném vypořádání.
f) Zajištění ocenění areálu a ekonomická analýza podle zvolené struktury provedení kou-pě.

Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházejí etapy. Zadavatel si vyhra-zuje právo ukončení pokračování realizování dalších etap bez udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo nakládat s výstupy v případě ukončení zakázky v průběhu zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

450 000,- bez DPH (544 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

1. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Michaela Trněná

Kontaktní e-mail: trnena@slapanice.cz

Kontaktní telefon: 533304310

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Právní služby pro potřeby MěÚ Šlapanice - řešení areálu ICEC - 2.kolo.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 17. 6. 2015 Zobrazit
dodatečná informace č.1 18. 6. 2015 Zobrazit
rozhodnutí o přidělení zakázky 17. 7. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap