Poskytování právní a poradenské služby pro potřeby MěÚ Šlapanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytování právní a poradenské služby pro potřeby MěÚ Šlapanice zadávané zadavatelem Město Šlapanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Šlapanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytování právní a poradenské služby pro potřeby MěÚ Šlapanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou právní služby a další poradenské služby dle pokynů a požadavků zadavatele a to v tomto základním rozsahu:
- zpracování a vyhodnocení právních analýz,
- zpracování a revize podkladů a právních dokumentů,
- sepisování pojmenovaných a nepojmenovaných smluv, mimosoudních podání ke kon-krétním případům,
- poskytování konzultací typů rozborů, metodik a právních doporučení.

Celkový rozsah poskytování právních a poradenských služeb bude závislý na aktuálních po-žadavcích a potřebách zadavatele.
Uchazeč zajistí telefonickou dosažitelnost nejméně jednoho advokáta v pracovní době MěÚ. Uchazeč zajistí svými prostředky spolehlivost poskytování právních a poradenských služeb (vzájemná zastupitelnost advokátů, včasnost dodání požadovaných právních podkladů telefo-nická dosažitelnost advokáta v dohodnutých termínech a další)
Dle potřeb MěÚ Šlapanice uchazečem zajistit přítomnost advokáta i na zasedáních RM, ZM a dalších specifikovaných záležitostech konaných většinou nad rámec pracovní doby.
Smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem a uchazečem, který podá nabídku v rámci tohoto zadávacího řízení a jehož nabídka bude na základě provedeného hodnocení s nejnižší hodi-novou sazbou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

200 000,- bez DPH (242 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Michaela Trněná

Kontaktní e-mail: sekretariat@slapanice.cz

Kontaktní telefon: 533304310

Kontaktní datová schránka: 2xfbbgj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytování právní a poradenské služby pro potřeby MěÚ Šlapanice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap