Zpřístupnění věže radnice turistům

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpřístupnění věže radnice turistům zadávané zadavatelem Město Rokytnice nad Jizerou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Rokytnice nad Jizerou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpřístupnění věže radnice turistům

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Předmět veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních úprav. Ve stávajícím půdním prostoru bude vytvořena přístupová lávka. Poslední tři schodišťová ramena včetně podest uvnitř radniční věže budou rozebrány. Tato ramena a podesty budou nahrazeny čtyřmi novými schodišťovými rameny s podestami. Celý prostor schodiště bude opatřen novým ocelo-dřevěným zábradlím. Dále bude vybudováno doplňující vnitřní osvětlení včetně nouzového požárního osvětlení a budou provedeny konečné povrchové úpravy podlah, stěn a stropů. Dále je počítáno se zásahy do terasy balkonu, které spočívají v doplnění zábradlí a rekonstrukci pochozí vrstvy podlahy.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/category/323-20170009-zpristupneni-veze-radnice-turistum

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20170009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova radnice města Rokytnice nad Jizerou, na adrese: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 053 898,54 bez DPH (1 275 217,23 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 060 000,- bez DPH (1 138 370,66 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 377 428,50 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 7. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Rokytnice nad Jizerou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Věra Rohlíková

Kontaktní e-mail: investice2@mesto-rokytnice.cz

Kontaktní telefon: 481549324

Kontaktní datová schránka: htabfwg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpřístupnění věže radnice turistům.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 3. 7. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 7. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 7. 8. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap