Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu zadávané zadavatelem Město Rajhrad. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Rajhrad

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, spojené s úsporami energie a práce spojené s rekonstrukcí vnitřních prostor objektu školního klubu v Rajhradu.
V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu školního klubu. Navrhovaná opatření spočívají v aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy, zateplení stropní konstrukce a ve výměně výplní otvorů. V rámci rekonstrukce vnitřních dispozic budou provedeny kompletní vnitřní úpravy povrchů včetně podlah, nové ZTI, ÚT, VZT instalace a kompletní výměna rozvodů NN včetně instalace nového osvětlení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2

Místo plnění veřejné zakázky

Rahrad

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 640 000,- bez DPH (6 824 400,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 598 650,- bez DPH (6 774 367,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Energy Benefit Centre o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivana Bartošová

Kontaktní e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz

Kontaktní telefon: 733785165

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 14. 11. 2014 Zobrazit
Položkový rozpočet 14. 11. 2014 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě 2. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.2 2. 2. 2015 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.3 11. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap