Sběr dat a 2. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Přelouč

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr dat a 2. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Přelouč zadávané zadavatelem Město Přelouč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Přelouč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr dat a 2. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Přelouč

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je zpracování veřejné zakázky malého rozsahu „ Sběr dat a technická pomoc při pořizování 2. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Přelouč“ v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností ORP Přelouč a obsahu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. A to ve znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mestoprelouc.cz/vismo/osnova.asp?u=13456&id_org=13456&id_osnovy=119311&p1=119411

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 12. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 12. 2011

Lhůta pro podání nabídek

20. 1. 2012, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr dat a 2. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Přelouč.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Sběr dat a 2. aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Přelouč neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap