Nákup cisternové automobilové stříkačky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup cisternové automobilové stříkačky zadávané zadavatelem Město Přelouč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Přelouč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup cisternové automobilové stříkačky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2, v provedení speciálním redukovaném a hmotnostní třídě M (dále jen „CAS“) a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, CAS musí splňovat požadavky:
- právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku
- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.
- uvedené v technické specifikaci, která tvoří součást zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Cisternová automobilová stříkačka – CPV kód: 34144212-7

Místo plnění veřejné zakázky

Město Přelouč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 2. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 2. 2012

Lhůta pro podání nabídek

23. 2. 2012, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup cisternové automobilové stříkačky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 2. 2. 2012 Zobrazit
Příloha č.1 2. 2. 2012 Zobrazit
Příloha č.2 2. 2. 2012 Zobrazit
Dodatečné informace č.1 16. 2. 2012 Zobrazit
Dodatečné informace č.2 14. 5. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap