Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, část III. – Vnitřní integrace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, část III. – Vnitřní integrace zadávané zadavatelem Město Přelouč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Přelouč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, část III. – Vnitřní integrace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:
- analyzovat stav současného systému řízení úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby bylo s ohledem k velikosti úřadu dosaženo cílového stavu, tedy zajistit optimální způsob fungování úřadu, prezentaci služeb vůči veřejnosti, řízení změn ve struktuře úřadu, managementu řízení a spolupráci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám,
- integrovat všechny existující SW komponenty odpovídající vlastnostem popsaným v odstavci „Obecné“ do TC a zajistit jejich vzájemnou provázanost a sjednocení či propojení jednotlivých aplikací optimálně do jednoho informačního systému a zároveň identifikovat ty, které této integrace nejsou schopny,
- provést upgrade stávajících SW komponent nebo nákup chybějících SW komponent pro optimalizaci řízení chodu úřadu a schopnost zveřejnění maximálního množství informací o činnosti úřadu občanům a institucím,
- připravit vlastní agendové informační systémy žadatele na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám,
- provést integraci SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci,
- provést optimalizaci rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem, včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů,
- zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení tak, aby vytvářely efektivní podporu procesů probíhajících v rámci působností žadatele,
- prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu.

Předmět dodávky se týká těchto oblastí:
- Subsystém ekonomický
- Subsystém agendový, správní aplikace
- Centrální správa uživatelů (identity management)
- Portálové řešení
- Helpdesk

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mestoprelouc.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=13456&id_org=13456&id=416333&p1=119411

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72 22 23 00 - 0

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 908 576,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2011

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2011, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, část III. – Vnitřní integrace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 19. 7. 2011 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap