Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, Část I. - Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností, Část I.a – Rozšíření podpory technologického centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, Část I. - Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností, Část I.a – Rozšíření podpory technologického centra zadávané zadavatelem Město Přelouč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Přelouč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, Část I. - Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností, Část I.a – Rozšíření podpory technologického centra

Předmět veřejné zakázky

a) Část I. – infrastruktura, dodávka - HW a SW serverů pro virtualizaci včetně software pro virtualizaci, úložiště dat - diskové pole.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v dokumentu
Zadávací dokumentace + Priloha_2_Tech_infrastruktura.doc.
b) Část I.a. – rozšíření podpory technologického centra (I. část projektu) na dobu udržitelnosti projektu – 5 let
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v dokumentu
Zadávací dokumentace + Priloha_4_Tech_podpora.doc.
c) Část II. – Pořízení/upgrade elektronické spisové služby - lokální spisové služby pro MÚ Přelouč a příspěvkové organizace města Přelouč, hostované spisové služby pro obce a příspěvkové organizace ve správním území města Přelouč, lokální spisová služba pro MěÚ Chvaletice provázaná se systémem MUNIS firmy TRIADA, včetně proškolení uživatelů. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v dokumentu
Zadávací dokumentace + Priloha_3_Tech_spisovka.doc.
d) Část II.a. – rozšíření podpory spisových služeb (II. část projektu) na dobu udržitelnosti projektu – 5 let

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mestoprelouc.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=13456&id_org=13456&id=416433&p1=119411

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48 82 00 00 - 2 infrastruktura (Část I.), 72 22 23 00 - 0 spiso

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 950 601,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2011

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2011, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP, CZ.1.06/2.1.00/06.06852, Část I. - Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností, Část I.a – Rozšíření podpory technologického centra.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva pro podání nabídek 19. 7. 2011 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap