Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů - lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů - lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči zadávané zadavatelem Město Přelouč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Přelouč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů - lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba komunikace, chodníků, kanalizačního řadu včetně kanalizačních přípojek, vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek a přeložky části stávajícího vodovodního řadu, plynovodu a veřejného osvětlení pro připojení šesti rodinných domů na dopravní a technickou infrastrukturu města.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233123-7

Místo plnění veřejné zakázky

Přelouč, lokalita ulic Jahnova a Pražská

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 640 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2011

Lhůta pro podání nabídek

27. 5. 2011, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů - lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap