Snížení energetické náročnosti vytápění Zámku Potštát - opakované

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti vytápění Zámku Potštát - opakované zadávané zadavatelem Město Potštát. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Potštát

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti vytápění Zámku Potštát - opakované

Předmět veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny v sídle zadavatele. Účelem Veřejné zakázky je zajištění spolehlivého a úsporného vytápění celého sídla zadavatele.
Předmět plnění Veřejné zakázky je blíže specifikován v předloze smlouvy (Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek), položkovém rozpočtu (Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek) a projektové dokumentaci (Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek).
Elektronické nabídky lze podat prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese:
https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00029682

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00029682

Poznámka

registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014109

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45331110-0

Místo plnění veřejné zakázky

Potštát

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 050 000,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 11. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 11. 2022

Lhůta pro podání nabídek

23. 11. 2022, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti vytápění Zámku Potštát - opakované.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap