„Dodávka a vybudování míst aktivního odpočinku v městě Nový Knín“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Dodávka a vybudování míst aktivního odpočinku v městě Nový Knín“ zadávané zadavatelem Město Nový Knín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nový Knín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Dodávka a vybudování míst aktivního odpočinku v městě Nový Knín“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je Vyhloubení dopadových ploch pod prvky: Gymnastický čtyřúhelník, do hloubky max. 300 mm o půdorysných rozměrech dle přiložené výkresové dokumentace. Zaměření a betonáž obrubníků k ohraničení plochy skoku dalekého dle přiložené výkresové dokumentace. Vyhloubení základových patek pro prvky a mobiliář o rozměrech 300x300x600 mm. Montáž a usazení herních prvků, posilovacích prvků a mobiliáře do základových patek. Postupné zabetonování základových patek všech prvků vč. mobiliáře. Umístění protipádových pryžových dlaždic ke všem prvkům dle výkresové dokumentace s pokládkou na betonový základ o rozměrech min. 1000x1000x100mm. Položení geotextilie 200g/m2 na dna výkopů pod prvky: Gymnastický čtyřúhelník, Zavezení výkopů pro prvky: Gymnastický čtyřúhelník, kačírkem frakce 4-8 mm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

37535200-9

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění se nachází v Sudovicích, Libčicích, ve Starém Kníně, v areálu Oplocenka.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 810 420,00 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2021, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Dodávka a vybudování míst aktivního odpočinku v městě Nový Knín“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kupní smlouva 22. 3. 2021 Zobrazit
Dodatek ke kupní Smlouvě 1. 4. 2021 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 25. 11. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap