Zpracování dokumentace obnovy zeleně ve vybraných lokalitách města Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování dokumentace obnovy zeleně ve vybraných lokalitách města Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování dokumentace obnovy zeleně ve vybraných lokalitách města Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Rozsah požadovaných prací:
1) Zpracování inventarizace stávajících dřevin a jejich dendrologické posouzení dle Standardů péče o přírodu a krajinu vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
2) Zpracování návrhu ošetření a kácení dle Standardů péče o přírodu a krajinu vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
3) Zpracování návrhu obnovy zeleně – nové výsadby a náhradní výsadby za dřeviny navržené ke kácení v příslušných stupních naléhavosti.
4) Zpracování soupisu prací s výkazem výměr pro jednotlivé lokality a návrh rozpočtu dle URS v aktuální cenové hladině.
5) Dokumentace bude zahrnovat a respektovat vyjádření správců či vlastníků sítí technické infrastruktury.
6) Konzultace návrhu s objednatelem a zapracování případných připomínek.
7) Geodetické zaměření a úprava dokumentace současného stavu nutné pro zpracování požadované dokumentace nad rámec poskytnutých dat z technické mapy města.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

319/2018/OI/Vi

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Smluvní hodnota veřejné zakázky

58 000,- bez DPH (58 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2018

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městský úřad Nové Strašecí, odbor investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Vitner

Kontaktní e-mail: vitner@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 724 535 380

Kontaktní datová schránka: 2hsbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování dokumentace obnovy zeleně ve vybraných lokalitách města Nové Strašecí.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zpracování dokumentace obnovy zeleně ve vybraných lokalitách města Nové Strašecí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Alena Burešová (68268912) Dodavatel 58 000,- Kč vč. DPH
58 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap