Vypracování projektových studií za účelem návrhu variantních stavebně – technických řešení a variantního ekonomického posouzení pro lokality: 1) komplexní řešení odvodu a likvidace povrchových vod v ulicích Pecínovská a Nad Přejezdem v části města Pe

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování projektových studií za účelem návrhu variantních stavebně – technických řešení a variantního ekonomického posouzení pro lokality: 1) komplexní řešení odvodu a likvidace povrchových vod v ulicích Pecínovská a Nad Přejezdem v části města Pe zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování projektových studií za účelem návrhu variantních stavebně – technických řešení a variantního ekonomického posouzení pro lokality: 1) komplexní řešení odvodu a likvidace povrchových vod v ulicích Pecínovská a Nad Přejezdem v části města Pe

Předmět veřejné zakázky

- Vypracování projektových studií, za účelem návrhu variantních stavebně – technických řešení a variantního ekonomického posouzení pro lokality:
1) komplexní řešení odvodu a likvidace povrchových vod v ulicích Pecínovská a Nad Přejezdem v části města Pecínov, s návrhem technického řešení výstavby jednostranného chodníku v ul. Pecínovská,
2) komplexní řešení odvodu a likvidace povrchových vod v ulici Rudská.
v rozsahu:
a) Provedení nezbytných průzkumů, zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace stávajícího stavu a popřípadě zajištění zpracování geodetických podkladů.
b) Zpracování projektových studií na lokality výše uvedené pod body 1) a 2); předmětem projektových studií pro obě lokality bude návrh stavebně – technických řešení, v rozsahu:
- nalezení variantních stavebně – technických řešení odvodu a likvidace povrchových vod v řešených lokalitách,
- v lokalitě Pecínov musí projektová studie obsahovat návrh technického řešení výstavby jednostranného chodníku v ul. Pecínovská,
- návrh umístění staveb na pozemcích pro obě předmětné lokality, zpracování soupisu dotčených pozemků s uvedením vlastníků a míry dotčení jednotlivých pozemků, pro všechny zpracovávané varianty technického řešení
- projektové studie pro obě požadované lokality musí obsahovat definování silných a slabých stránek jednotlivých předkládaných variant stavebně – technického řešení,
- projektové studie musí u obou lokalit obsahovat pro všechny navrhované varianty kvalifikovaný odhad nákladů zpracovatele projektových studií na realizaci jednotlivých navržených variant.
c) Projektové studie pro obě lokality musí v rozsahu svých variantních stavebně – technických řešení respektovat příslušná zákonná ustanovení stavebního zákona, vodního zákona, zákonů o odpadech a ochraně životního prostředí, prováděcích vyhlášek k nim, popřípadě dalších souvisejících zákonných předpisů.
(2) Zadavatel požaduje zpracovat variantní návrhy stavebně – technického řešení pro obě lokality, popřípadě musí projektové studie obsahovat odůvodnění (z hlediska stavebně – technického i ekonomického), proč byla předložena pouze jedna varianta stavebně – technického řešení u předmětné lokality.

Poznámka

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Neřídí se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30000 - 75000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

37 190,- bez DPH (45 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

37 190,- bez DPH (45 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování projektových studií za účelem návrhu variantních stavebně – technických řešení a variantního ekonomického posouzení pro lokality: 1) komplexní řešení odvodu a likvidace povrchových vod v ulicích Pecínovská a Nad Přejezdem v části města Pe.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap