Vypracování projektových dokumentací na stavební úpravy střech na objektech č.p. 57, 201, 202 a 1155, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování projektových dokumentací na stavební úpravy střech na objektech č.p. 57, 201, 202 a 1155, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování projektových dokumentací na stavební úpravy střech na objektech č.p. 57, 201, 202 a 1155, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování čtyř samostatných projektových dokumentací ve společném stupni DSP a DPS podle § 108 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavebního zákona“), a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, včetně soupisů prací s výkazy výměr a oceněných soupisů s výkazy výměr pro každou projektovou dokumentaci samostatně, na stavební akce:
1) Stavební úpravy střechy objektu č.p. 57, Palackého ul., Nové Strašecí, na pozemku parc. č. st. 70/1 v kat. území Nové Strašecí.
2) Stavební úpravy střechy objektu č.p. 201, Komenského nám., Nové Strašecí (objekt MěÚ Nové Strašecí), na pozemku parc. č. st. 154 v kat. území Nové Strašecí.
3) Stavební úpravy střechy objektu č.p. 202, ul. 28. října, Nové Strašecí, na pozemku parc. č. st. 156/1 v kat. území Nové Strašecí.
4) Stavební úpravy střechy objektu č.p. 1155, ul. Havlíčkova, Nové Strašecí, na pozemku parc. č. st. 100/1 v kat. území Nové Strašecí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

- 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů - 71244000-0 Zpracování projektové dokumentace

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

300 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

250 000,00 bez DPH (302 500,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování projektových dokumentací na stavební úpravy střech na objektech č.p. 57, 201, 202 a 1155, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap