Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“ zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“

Předmět veřejné zakázky

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“, v rozsahu:
a) Provedení nezbytných průzkumů, zaměření stávajících konstrukcí, fotodokumentace stávajícího stavu a popřípadě zajištění zpracování geodetických podkladů.
b) Zpracování návrhu technického řešení nových konstrukcí:
- střechy na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189,
- stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla,
projednání navrženého technického řešení se zadavatelem.
c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy, vymezujícími rozsah a způsob provedení předmětné projektové dokumentace.
d) Zpracování soupisu prací a výkazu výměr na celý rozsah projektované stavby.
e) Zpracování návrhu etapizace stavby pro účely postupné výstavby.
f) Projednání projektové dokumentace ve stupni DSP s KHS, HZS (příslušná pracoviště v Rakovníku) a MěÚ Rakovník, odborem památkové péče.
g) Projektová dokumentace, soupis prací a výkaz výměr budou zpracovány v 6 paré + v elektronické podobě ve standardních formátech SW AutoCad, MS Word, MS Exel, a Adobe Reader.
(2) Požadavky zadavatele na technické řešení:
a) Respektování objemu a tvaru stávajících střech.
b) Návrh technického řešení konstrukce stropu mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla, umožňující využití pro potřeby ZUŠ – depozitář pro skladování kostýmů, divadelních rekvizit, kulis, výtvarného materiálu, hudebních nástrojů apod.
c) Návrh technického řešení musí zajišťovat možnost realizace za současného provozu budov ZUŠ i TESLA, s omezeními nezbytnými pro realizaci stavby.
d) V rámci zpracovávání návrhu technického řešení bude posouzena varianta opravy stávajících krovů na objektech ZUŠ a TESLA, varianta provedení nového krovu na objektech ZUŠ a TESLA, popřípadě kombinace obou uvedených variant.
e) Návrh technického řešení musí respektovat umístění stavby v exponované lokalitě samého centra města.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

a) 71221000-3 Architektonické služby pro budovy b) 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů c) 71244000-0 Zpracování projektové dokumentace

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

100 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

80 000,- bez DPH (96 800,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

80 000,- bez DPH (96 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 1. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 1. 2015

Lhůta pro podání nabídek

9. 2. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RYBÁŘ stavební, s.r.o. (27131335) Dodavatel 96 800,- Kč vč. DPH
80 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap