Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu v objektu Polikliniky Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu v objektu Polikliniky Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu v objektu Polikliniky Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

(1) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je:
Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu v objektu Polikliniky Nové Strašecí, č.p. 414, v rozsahu:
1) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
2) zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu, včetně související inženýrské činnosti,
3) vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu).
Součástí předmětu díla je i provedení nezbytných stavebně technických, technologických a statických průzkumů, zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace stávajícího stavu, a to pro potřeby vypracování požadovaných projektových dokumentací.
(2) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy k němu, vymezujícími rozsah a způsob provedení předmětných projektových dokumentací (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.). Požadované dokumentace budou současně zpracovány v souladu s požadavky ostatních zákonných předpisů právního řádu ČR, týkajících se předmětu veřejné zakázky, zejména se jedná o požadavky na zdravotnická zařízení, hygienické požadavky, požární předpisy, požadavky na bezpečné užívání stavby, apod.
(3) Součástí inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby je jednání s dotčenými orgány, správci sítí a vlastníky dotčených či sousedních nemovitostí (v potřebném rozsahu); a dále zpracování žádosti o vydání stavebního povolení předmětné stavby, včetně všech zákonných příloh. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby obsahuje i vyřešení veškerých případných požadavků příslušného stavebního úřadu na doplnění žádosti či příloh k ní v rozsahu zajišťované inženýrské činnosti.
(4) Dokumentace:
a) pro vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována v 4 paré + 1 x v elektronické podobě ve standardních formátech SW SW AutoCad, MS Word, MS Exel, a Adobe Reader,
b) k inženýrské činnosti a žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně všech příloh, bude zpracována v 3 paré + 1 x v elektronické podobě ve standardních formátech SW MS Word, MS Exel, a Adobe Reader,
c) pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (DPS) bude zpracována v 6 paré + 1 x v elektronické podobě ve standardních formátech SW SW AutoCad, MS Word, MS Exel, a Adobe Reader.
(5) Specifikace předmětu veřejné zakázky dle klasifikace kódů Common Procurement Vocabulary:
a) 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů,
b) 71244000-0 Zpracování projektové dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000024

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

a) 71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů, b) 71244000-0 Zpracování projektové dokumentace.

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

49 800,- bez DPH (60 258,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

49 800,- bez DPH (60 258,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

21. 9. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – výměna výtahu v objektu Polikliniky Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap