Výměna oken v bytovém domě č.p. 646, ul. J. Šotky, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna oken v bytovém domě č.p. 646, ul. J. Šotky, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna oken v bytovém domě č.p. 646, ul. J. Šotky, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

- Přesné zaměření okenních otvorů před výrobou nových oken v místě stávajících oken, včetně vnitřních i venkovních parapetů; jedná se o výplně otvorů v počtu 50 ks dle rozpisu, který je přílohou této cenové poptávky.
Přibližné rozměry, umístění a členění oken je zřejmé z příloh – rozpis rozměrů a počtů, fotografie.
- Dodávka nových plastových výplní otvorů včetně parapetů vnitřních i venkovních.
- Demontáž stávajících dřevěných výplní otvorů, včetně původních vnitřních i venkovních parapetů.
- Montáž nových plastových výplní otvorů, včetně parapetů vnitřních i venkovních.
- Zednické začištění kolem rámů výplní otvorů a parapetů – osazení a stabilizace výplní otvorů ve zdivu, vyplnění spár mezi rámem výplně otvorů s parapetem a zdivem pěnou PUR, doplnění zdiva, oprava štukových omítek, včetně výmalby stěn dotčených výměnou oken. Zednické začištění bude provedeno z vnitřní i venkovní strany dodávaných výplní otvorů.
- Denní úklid staveniště.
- Řádná likvidace veškerých odpadů z realizace dodávky (stavební suť, původní výplně otvorů včetně zasklení).
- Zpracování časového harmonogramu výměny výplní otvorů v jednotlivých bytech bytového domu v předstihu 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem zahájením plnění dodávky, a jeho předložení objednateli. Výměna výplní otvorů bude prováděna po termínové dohodě s nájemníky bytů bytového domu, s projednáním přesného termínu realizace jednotlivých částí dodávky, k jednání s nájemníky bytů poskytne objednatel potřebnou součinnost.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Bytový dům č.p. 646 ul. J. Šotky, Nové Strašecí

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 10. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 10. 2016

Lhůta pro podání nabídek

15. 11. 2016, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna oken v bytovém domě č.p. 646, ul. J. Šotky, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap