Výměna 5 ks špaletových oken s nadsvětlíkem – přednáškový sál a 2 x sklad, MěÚ Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna 5 ks špaletových oken s nadsvětlíkem – přednáškový sál a 2 x sklad, MěÚ Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna 5 ks špaletových oken s nadsvětlíkem – přednáškový sál a 2 x sklad, MěÚ Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Rozsah požadované dodávky:
- Kontrolní zaměření okenních otvorů před výrobou nových oken v místě stávajících oken, včetně vnitřních i venkovních parapetů (venkovní parapety pouze u oken ve skladech); jedná se o výplně otvorů v počtu 5 ks dle níže uvedeného rozpisu – přednáškový sál (3 okna) a 2 x sklad (1 + 1 okno), v 1. NP MěÚ Nové Strašecí,
Přibližné rozměry, umístění a členění oken je zřejmé z níže uvedeného rozpisu jednotlivých oken, a fotografií stávajících oken.
- Dodávka nových dřevěných výplní otvorů včetně dřevěných parapetů vnitřních – u všech 5 ks oken, a parapetů venkovních u 2 ks oken ve skladech. U oken v přednáškovém sále (3 ks) budou okna napasována na stávající venkovní parapety (tj. vnější parapety u těchto 3 oken v přednáškovém sále budou zachovány). Při instalaci nových oken budou použity z vnější strany přechodové plechy (přechodky). V nabídce budou přechodové plechy (přechodky) specifikovány technicky, materiálově i cenově. Vnější přechodové plechy (přechodky) budou barevně přizpůsobeny stávajícím vnějším parapetům, přesné barevné provedení RAL bude upřesněno s dodavatelem před dodávkou.
- Demontáž stávajících dřevěných výplní otvorů (špaletová okna), včetně původních vnitřních (5 ks) a venkovních (2 ks v místnostech skladů) parapetů.
- Montáž nových dřevěných výplní otvorů, včetně parapetů vnitřních (5 ks) a parapetů venkovních (2 ks v místnostech skladů, u 3 oken v přednáškovém sále budou použity z vnější strany přechodové plechy (přechodky).
- Zednické začištění kolem rámů výplní otvorů a parapetů – osazení a stabilizace výplní otvorů ve zdivu, vyplnění spár mezi rámem výplně otvorů s parapetem a zdivem pěnou PUR, doplnění zdiva, oprava štukových omítek, včetně výmalby stěn dotčených výměnou oken. Zednické začištění bude provedeno z vnitřní i venkovní strany dodávaných výplní otvorů.
- Denní úklid staveniště.
- Řádná likvidace veškerých odpadů z realizace dodávky (stavební suť, původní výplně otvorů včetně zasklení).


Požadavky na provedení výplní otvorů:
- Dřevěné špaletové okno s nadsvětlíkem, v provedení smrk masiv, tl. 30 a 50 mm, kování kličky, půl olivy, rozvory, panty, jazýčky, zasklení – vnitřní křídla sklem tl. 4 mm, vnější křídla izolační dvojsklo; jednotlivá okenní křídla budou dále členěna nalepovacími příčkami, barevnost oken – bílá matová.
- Členění a provedení oken bude totožné s provedením a členěním stávajících oken, s těmito výjimkami:
a) u menšího okna (pozice A) vpřednáškovém sále bude vnitřní křídlo provedeno jako dvoukřídlé (u stávajícího okna je vnitřní křídlo jednokřídlé),
b) u nadsvětlíků oken budou vždy pravá křídla – při pohledu zevnitř – provedena současně otevíravá i výklopná,
c) u spodního pásu oken (výška 2/3) budou vždy pravá křídla – při pohledu zevnitř – provedena současně otevíravá i výklopná,
d) o výklopných křídel bude ovládání výklopu provedeno ve výši dosahu dospělé osoby (standardní používaná výše).
- Vnitřní parapety dřevěné v profilu, který je aplikován u ostatních oken v 1. a 2. NP MěÚ – viz fotografie níže. Vnitřní šíře parapetů bude přizpůsobena jednotlivým okenním otvorům (šíře stávajících vnitřních parapetů je u každého předmětného okna odlišná, a to od 23 do 30 cm, bez přesahu). Barevnost – bílá matová.
- Vnější parapety u 2 oken v místnostech skladů budou z pozinkovaného plechu s povrchovou barevnou úpravou polyesterovým povlakem, červená barva /přesné číslo RAL bude upřesněno před realizací s přihlédnutím ke stávající barevnosti klempířských prvků na budově MěÚ/.
- U 3 oken v přednáškovém sále budou použity z vnější strany přechodové plechy (přechodky), barevně přizpůsobené stávajícím vnějším parapetům, přesné barevné provedení RAL bude upřesněno s dodavatelem před dodávkou.
- Nové výplně otvorů budou osazovány do otvorů stávající velikosti (objednatel nepředpokládá změnu velikosti okenních otvorů).
- Z vnější strany bude provedeno vodotěsné paropropustné uzavření spáry (paropropustná páska) styku okenních rámů a zdiva, a dále bude provedena parotěsná uzávěra zevnitř (parotěsná páska). Tepelná izolace mezi rámem a zdivem – např. PU –pěna. Montáž výplní otvorů bude splňovat požadavky TNI 74 6077 a ČSN 73 05 40 – 2. Okna budou provedena s odvodňovací drážkou.

Externí odkaz na bližší informace

Komenského nám. 201

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

MěÚ Nové Strašecí, Komenského nám. 201, 271 01 Nové Strašecí

Smluvní hodnota veřejné zakázky

349 995,- bez DPH (423 494,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

349 995,- bez DPH (423 494,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

25. 8. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MěÚ Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna 5 ks špaletových oken s nadsvětlíkem – přednáškový sál a 2 x sklad, MěÚ Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Cenová poptávka_Okna přednáškový sál_Profil 9. 8. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru 13. 9. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru 13. 9. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 6. 10. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výměna 5 ks špaletových oken s nadsvětlíkem – přednáškový sál a 2 x sklad, MěÚ Nové Strašecí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Truhlářství URBAN, spol. s r.o. (27501701) Dodavatel 423 494,- Kč vč. DPH
349 995,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap