Výměna 30 ks oken v prostorách Městské policie, Dukelská č. p. 550, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna 30 ks oken v prostorách Městské policie, Dukelská č. p. 550, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna 30 ks oken v prostorách Městské policie, Dukelská č. p. 550, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Rozsah požadované dodávky:
- Kontrolní zaměření okenních otvorů před výrobou nových oken v místě stávajících oken, včetně vnitřních i venkovních parapetů; jedná se o výplně otvorů v počtu 30 ks dle rozpisu, který je přílohou této cenové poptávky.
Přibližné rozměry, umístění a členění oken je zřejmé z příloh – rozpis rozměrů a počtů, fotografie.
- Dodávka nových plastových výplní otvorů včetně parapetů vnitřních i venkovních.
- Demontáž stávajících dřevěných výplní otvorů (špaletová okna), včetně původních vnitřních i venkovních parapetů.
- Montáž nových plastových výplní otvorů, včetně parapetů vnitřních i venkovních.
- Zednické začištění kolem rámů výplní otvorů a parapetů – osazení a stabilizace výplní otvorů ve zdivu, vyplnění spár mezi rámem výplně otvorů s parapetem a zdivem pěnou PUR, doplnění zdiva, oprava štukových omítek, včetně výmalby stěn dotčených výměnou oken. Zednické začištění bude provedeno z vnitřní i venkovní strany dodávaných výplní otvorů.
- Denní úklid staveniště.
- Řádná likvidace veškerých odpadů z realizace dodávky (stavební suť, původní výplně otvorů včetně zasklení).
- Zpracování časového harmonogramu výměny výplní otvorů v jednotlivých bytech bytového domu v předstihu 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem zahájením plnění dodávky, a jeho předložení objednateli. Výměna výplní otvorů bude prováděna po termínové dohodě s vrchním strážníkem MP Stanislavem Jahelkou, DiS, s projednáním přesného termínu realizace jednotlivých částí dodávky, k jednání poskytne objednatel potřebnou součinnost.
Požadavky na provedení výplní otvorů:
- V cenové nabídce požadujeme specifikovat typ výplní otvorů (použité profily, kování zasklení, hodnotu prostupu tepla atd.) – požadujeme plastový min. pětikomorový profil a izolační dvojsklo, plastové parapety vnitřní.
- Vnější parapety budou v nabídce specifikovány technicky i cenově variantně:
a) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým povlakem, červená barva /přesné číslo RAL bude upřesněno před realizací/,
b) z hliníkového plechu s povrchovou úpravou, červená barva /přesné číslo RAL bude upřesněno před realizací/,
s přesahem na stávající líc fasády domu, se zednickým začištěním.
- Barva okenních profilů i vnitřních parapetů – bílá.
- Výplně otvorů budou provedeny v členění stávajících výplní otvorů, členění původních výplní otvorů požaduje objednatel zásadně dodržet.
- Okna budou provedena otevíravá i výklopná, s mikro ventilací,
- Nové výplně otvorů budou osazovány do otvorů stávající velikosti.
- Z vnější strany bude provedeno vodotěsné paropropustné uzavření spáry (paropropustná páska) styku okenních rámů a zdiva, a dále bude provedena parotěsná uzávěra zevnitř (parotěsná páska). Tepelná izolace mezi rámem a zdivem – např. PU –pěna. Montáž výplní otvorů bude splňovat požadavky TNI 74 6077 a ČSN 73 05 40 - 2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Smluvní hodnota veřejné zakázky

251 696,80 bez DPH (304 553,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

234 279,60 bez DPH (283 478,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdena Kratinová

Kontaktní e-mail: kratinova@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 724 223 348

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna 30 ks oken v prostorách Městské policie, Dukelská č. p. 550, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap