Výkon činností TDI a BOZP_Rekonstrukce a přístavba základní školy Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výkon činností TDI a BOZP_Rekonstrukce a přístavba základní školy Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výkon činností TDI a BOZP_Rekonstrukce a přístavba základní školy Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI, a činnosti koordinátora BOZP při provádění stavebního díla „Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí“ (dále jen „stavební dílo“).
Stavebním dílem je rekonstrukce budovy základní školy a zhotovení nové přístavby základní školy ve městě Nové Strašecí, Komenského náměstí 209, 271 01 Nové Strašecí. Přístavba školy je nutná nejen vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, ale i vzhledem k naprosto nevyhovujícím šatním prostorům, nedostatečné kapacitě školní družiny a nutnosti výstavby školní tělocvičny. Dotčeny budou parcely č. st. 201, 202/2, 2088/2, 2087/2, 197, 202/1 a 198, katastrální území Nové Strašecí.
Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „Přístavba areálu základní školy Nové Strašecí“, generální projektant A1 spol. s r. o., z ledna 2016, odpovědný projektant Ing. arch. Karel Zuska.
Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 4. 7. 2016 do 30. 9. 2018. Realizace díla bude rozdělena do 3 etap:
1. etapa: 4. 7. 2016 – 20. 12. 2016
2. etapa: 1. 1. 2017 – 20. 12. 2017
3. etapa: 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018

Poznámka

Neřídí se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71315400-3 Stavební dozor; 71247000-1 Dohled nad stavebními pracemi; 71244000-0 Výpočet nákladů, sledování nákladů; 71317200-5 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2016, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výkon činností TDI a BOZP_Rekonstrukce a přístavba základní školy Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 11. 5. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky 22. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap