Snížení energetické náročnosti objektu B Polikliniky Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu B Polikliniky Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti objektu B Polikliniky Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektové dokumentace je objekt polikliniky ve městě Nové Strašecí.
Jedná se o budovu „B“ Polikliniky Nové Strašecí z konce 60. let 20. století. Objekt má dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V objektu se nachází prostory polikliniky (především ordinace a vyšetřovny). V části suterénu jsou garáže a skladovací prostory. V prostoru podkroví je přednáškový sál. Na východní straně objektu se nachází zimní zahrada.
Stavbou bude provedeno:
- výměna střešní krytiny šikmé střechy a vikýřů,
- zateplení šikmé střechy, podhledu a vikýřů,
- zateplení stropu a stěn k nevytápěné půdě,
- zateplení ploché střechy,
- výměna části dosud neměněných oken a dveří,
- zateplení obvodových stěn,
- související úpravy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

a) CPV 45215100-8 – Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči b) CPV 45321000-3 – Tepelné izolace c) CPV 45262521-9 – Fasády d) CPV 45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků e) CPV 45261000-4 - Stavba střešních konst

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí, kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 762 040,- bez DPH (8 182 069,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 709 498,- bez DPH (8 118 493,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

30. 7. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti objektu B Polikliniky Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Průvodní dopis 9. 7. 2014 Zobrazit
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 9. 7. 2014 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu "B" polikliniky v Novém Strašecí – dodateční informace č. 1 k zadávacím podmínkám 14. 7. 2014 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí – sdělení o přiměřeném prodloužení lhůty k podání nabídek 14. 7. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo - aktualizované znění k dodatečné informaci č. 1 k zadávacím podmínkám 14. 7. 2014 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí_dodatečná informace č_2 k zadávacím podmínkám 15. 7. 2014 Zobrazit
ZD_Poliklinika_s aktualizovanou přílohou č. 3_k dodatečné informaci č 2 k zadávacím podmínkám 15. 7. 2014 Zobrazit
Protokol o posouzení kvalifikace 19. 8. 2014 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 20. 8. 2014 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí 5. 9. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí 5. 9. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 10. 10. 2014 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v novém Strašecí_oznámení informace o uzavření smlouvy 14. 10. 2014 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí_písemná zpráva zadavatele podle § 85 ZVZ 22. 10. 2014 Zobrazit
Sdělení zadavatele o skutečné výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky v roce 2014 30. 1. 2015 Zobrazit
Seznam subdodavatelů_2014_§ 147a ZVZ 23. 2. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 SOD 5. 8. 2015 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena v roce 2015 4. 1. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu B Polikliniky Nové Strašecí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILBA-Elstav s.r.o. (64358844) Dodavatel 8 182 069,- Kč vč. DPH
6 762 040,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap