Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

1.1. Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro akci „Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí“ v následujícím rozsahu:

- Část A:
- ekosklad
- 15 ks sběrných nádob na nebezpečné odpady, z toho – 6 sudů, 1 plastový box (kontejner na baterie), 4 kontejnery na kapaliny a 4 kontejnery na pevné látky
- 10 ks velkoobjemových kontejnerů (VOK), z toho 8 ks VOK o objemu 15 m3, 1 ks VOK o objemu 15 m3 se střechou a 1 ks VOK o objemu 9 m3,
- 3 ks 1 100 l kontejnerů na papír, plasty a nápojové kartony,
- 2 ks 1 300 l kontejnerů na bílé a barevné sklo,
- buňka pro obsluhu sběrného dvora.

- Část B:
- štěpkovač,
- paketovací lis,
- paletový vozík a váhou
- ruční vysokozdvižný vozík,
- váha do 12 tun.

- Část C:
- stolní počítač s monitorem,
- program pro evidenci odpadu,
- kamerový systém pro zajištění ostrahy objektu.

Podrobná specifikace požadovaného vybavení je stanovena níže.

Předmět veřejné zakázky je tak rozdělen na 3 části. Nabídka musí být pro každou část podána jako zcela samostatná. Uchazeč může podat nabídku na jednu každou samostatnou část nebo nabídky na všechny tři části veřejné zakázky.

Pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, platí podmínky a požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky shodně pro všechny části.

Další požadavky zadavatele
- Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava zařízení do místa plnění, balné, uvedení do provozu, školení pracovníků apod.
- Dodané vybavení musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.
- Spolu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho kompletní dokumentaci.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/verejna-zakazka-rozsireni-kapacity-shromazdovaciho-mista-odpadu-sberneho-dvora-mesta-nove-straseci-2105.html

Poznámka

Podlimitní zakázka na dodávky – zakázka je zadávána v režimu Zjednodušeného podlimitního řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16000000-5 ...... Zemědělské stroje 34928480 - 6 ….. Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky 48100000-9 Balík programů určený pro specifické odvětví 42415110-2 Vysokozdvižné vozíky 35125300-2 Bezpečnostní kamery

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 994 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 10. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Kontaktní e-mail: ises@ises.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření kapacity shromažďovacího místa odpadů - sběrného dvora města Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap