Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

- příprava staveniště, výkopové a zemní práce včetně likvidace 1ks stromů s odkořeněním, likvidace betonových obrubníků v betonovém loži, likvidace 3 ks laviček včetně betonových základů, likvidace stávajícího záchytného ocelového oplocení, likvidace stávajícího betonového stolu pro stolní tenis, likvidace stávajícího OK streetbalu včetně desky, koše a betonového základu, likvidace 2ks stávajících ocelových rámů, likvidace 2ks stávajících branek minikopané včetně betonových základů, likvidace stávajícího pískoviště,
- provedení drenážního systému,
- provedení betonových obrubníků na nový kamenitý podklad,
- provedení betonáže základů pro sportovní vybavení – základky pro pouzdra sítí na volejbal, nohejbal a tenis, základy pro koše streetbalů a základy pro kotvení branek malé kopané,
- provedení betonáže základů pro sloupy záchytného oplocení,
- osazení pryžových obrubníků u dětského hřiště,
- provedení obvodového ocelového rámového oplocení výšky č 4 po obvodu víceúčelového hřiště s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, s průkaznou odolností proti nárazům fotbalového míče, s předložením výrobní dokumentace a potvrzení o odolnosti proti nárazům fotbalového míče před zahájením stavby, včetně vstupní branky,
- dodávku a montáž povrchu víceúčelového hřiště – souvrství umělých vodopropustných povrchů rekreační a školní úrovně – umělý vodopropustný tartan tl.10mm v červeném (příp. červenohnědém) a zeleném odstínu s filtračním průtokem min.150mm/h, a pružné podkladní vrstvy tl.30mm, včetně provedení lajnování – malá kopaná (ATYP 30x15m), 4x streetbal (atyp), tenis a volejbal (nohejbal),
- dodávku a montáž dětského hřiště – plošné geotextilie min 200g/m2 a vyosévky (kulaté zrno kameniva resp.štěrku) fr.2-8mm v mocnosti 300mm, vybavení dětským herním zařízením – lanová pyramida (musí splňovat ČSN EN 1176), zařízení bude provedeno ukotvení do betonových základů,
- provedení zpevněné přístupové plochy (bez pojezdu) s použitím betonové zámkové dlažby na vrstvách štěrkodrti, s příčným spádem 2%.

Poznámka

Zakázka malého rozsahu na stavební práce, nejedná se o zadávací řízení dle zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Výkopové a zemní práce 45112000-5 Stavební úpravy sportovních zařízení 45212200-8 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4 Instalace a montáž oplocení 45342000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parc. č. 314/2 v kat. území nové Strašecí. Místo stavby se nachází v ul. Křivoklátská, v prostoru Křivoklátského sídliště, a to na jeho jihovýchodním okraji. Pozemky dotčené stavbou: Parc. č. 314/2 Město Nové Straš

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 483 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 1. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 1. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 1. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap