Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami, je rekonstrukce krytu stávající místní komunikace (ul. Křivoklátská) v celkové délce 315 m. Stávající kryt vozovky je za hranicí své životnosti a proto je nutná jeho výměna resp. zesílení. V převážné části trasy bude odfrézována stávající obrusná vrstva, která bude nahrazena novou ložnou z asfaltového betonu. Na ložnou vrstvu upravenou do navržených podélných a příčných sklonů bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu. Celkově bude kryt zesílen průměrně o 6 cm. Stávající kryt je nerovný s lokálními propady, výtluky, trhlinami a vyjetými kolejemi, které jsou způsobeny především vysokou intenzitou dopravy a neúnosnou konstrukcí a proto je nutné přistoupit lokálně k její výměně.
Součástí stavby budou i nové parkovací pásy, které budou vybudovány na levé straně na úkor stávající zeleně. Chodník na pravé straně bude rekonstruován.

Součástí stavby je:
- zesílení krytu stávající vozovky,
- rekonstrukce stávající vozovky (lokálně v místě trhlin a propadů),
- rekonstrukce chodníku podél vozovky na pravé straně,
- nové parkovací pásy na levé straně,
- nové odvodnění vozovky – uliční vpusti s přípojkami,
- doplnění stávajícího svislého dopravního značení,
- obnova stávajícího vodorovného značení.

Rekonstruovaná ulice je velmi dopravně zatížená místní sběrná komunikace, která má dopravně-obslužnou funkci.

Poznámka

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, nejedná se o zadávací řízení dle Zákona

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9 Stavby sloužící dopravě 45213300-6

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí, ul. Křivoklátská, kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 205 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap