Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Stavební objekt 101 – ul. 1. Máje:
Navrhované místní obslužné komunikace jsou řešeny jako obousměrné.
Místní komunikace začíná na v místě napojení na ul. Křivoklátská v místě stávající stykové křižovatky, vede západním směrem a konec je v místě průsečné křižovatky s ul. Jungmannova.
Místní komunikace navržena jako obousměrná dvoupruhová místní obslužná komunikace MO funkční třídy C s návrhovou rychlostí 30km/h a dopravním prostorem 15,00m – MO2p 15,0/15,0/30. Komunikace je dlouhá 240,12m a je tvořena jedním rovným úsekem. V začátku je komunikace napojena na ulici Křivoklátská. V místě napojení je navržena styková křižovatka. Hned za ní je vytvořeno místo pro přecházení, které je navrženo jako příčný práh. Konec rekonstrukce ul. 1. Máje je napojeny na průsečnou křižovatku s ul. Jungmannova. Na začátku km 0,00360, před stykovou křižovatkou s ul. Lidická km 0,09920 a na koci MK km 0,23640 je navrženo místo pro přecházení. To je řešeno jako vyvýšený příčný práh šířky 3,0m s nájezdy šířky 1,5m.
Dopravní prostor místní komunikace je tvořen obousměrnou silnicí šířky 6,0m se dvěma jízdními pruhy šířky 2x3,0m, levostranným podélným parkovacím pruhem šířky 2,5m, odstupem ze zeleně za obrubníky 2,8m, pravostranným odstupem mezi vozovkou a chodníkem ze zeleni šířky1,5m a pravostranným chodníkem 2,2m.
Parkování v dané lokalitě je navrženo na vytvořených parkovacích stáních pro osobní automobily a na pozemcích rodinných domů. V km 0,01256až 0,09321 a 0,12057 až 0,22619 jsou na pravé straně navržena podélné parkovací pruhy šířky 2,5m s náběhy 2,0m.
Z MK jsou navrženy na obou stranách vjezdy na parcely stávajících rodinných domů. Bude zde provedena bezbariérová úprava a osazení dlažby pro nevidomé dle vyhl.č. 399/2009 Sb. Napojení na sousedící komunikace je navrženo směrovými oblouky R=4 a 6m.
V ZU je niveleta plynule napojena na ul. Křivoklátská v místě nově navrhovaného místa pro přecházení. Komunikace v celém úseku stoupá s podélným spádem nivelety 0,5 až 3,69%. Přechod mezi spády je zabezpečen výškovými oblouky R=2900 a 5500m. Na konci je komunikace plynule napojena na ul. Jungmannova rovněž místem pro přecházení.
Chodník a okolní terén je od vozovky oddělen silničním betonovým obrubníkem s převýšení +15cm. V místě vjezdů je betonový pojezdový obrubník zapuštěn na úroveň +5cm od hrany vozovky, v místě přechodu pro přecházení a v místě příčného prahu je betonový pojezdový obrubník zapuštěn na úroveň +2cm od hrany vozovky (bezbariérový vstup). Nájezd je vytvořen v začátku chodníku se spádem max. 10,0%.
Příčný sklon vozovky je střechovitý a jednostranný 2,5%. Příčný spád parkovacích stání je vždy 2,5% směrem do vozovky. Spád chodníku je 2,0% směrem do silnice.

Předmětem veřejné zakázky není:
- Stavební objekt SO 102 – ul. Křivoklátská – chodník; tento stavební objekt je v příslušných částech dokumentace pro provedení stavby vyznačen, nebude však oceňován ani realizován dodavatelem předmětné veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9 Stavby sloužící dopravě 45213300-6

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 300 000,- bez DPH (3 993 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

20. 7. 2015, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 25. 6. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 29. 7. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap