Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova v Novém Strašecí v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou ulice Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova v Novém Strašecí.

Předpokládaný termín zahájení plnění: říjen 2013
Předpokládaný termín ukončení plnění: květen 2014

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným vzorem Smlouvy a jeho přílohami. Závazný vzor Smlouvy tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Předmět plnění je financovaný z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy. Vybraný dodavatel bude dle pravidel operačního programu osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

357730

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9

Místo plnění veřejné zakázky

Město a kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH (13 310 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 414 341,25 bez DPH (6 551 352,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

27. 9. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: GORDION, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Iva Zwingerová

Kontaktní e-mail: zwingerova@gordion.cz

Kontaktní telefon: +420 281 021 823

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap