Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa je rekonstrukce zpevněné plochy před Novostrašeckým kulturním centrem (dále jen NKC“).
Předmětná plocha je vymezena ulicí Okružní, objektem NKC, stávajícím parkovištěm mezi plochou před NKC a protilehlým bytovým domem, na severovýchodní straně je plocha (I. etapa stavby) ohraničena obvodem rekonstruované plochy z betonové dlažby QUATRO a hraničí nástupem na rampu k objektu Školní jídelny a zelení mezi NKC a objektem Školní jídelny.
Stručný popis stavby:
Zpevněná plocha před kulturním centrem je navržena z betonové dlažby Quatro I a Quatro II (Presbeton) v barvě přírodní. Plocha bude lemována předlažbou š.140 mm z dlažby Quatro I v barvě přírodní. Před vstupy do kulturního centra v šíři stávajících žulových schodišť je navržena výraznější dlažba provedená do čtverců tvořených pásy z přírodních žulových kostek 100x1000x100 mm vždy 3 vedle sebe a výplní čtverců dlažbou Gita XL v barvě šedé. Stávající plastika v prostoru navazujícím na Okružní ulici bude odborně očištěna a opravena. Je navržena oprava stěn nesoucích markýzy. Proti přístupovým rampám je navržen zvýšený záhon pro vysazení čtyř kusů stromů. Zvýšená obruba záhonu je navržena ze záhonových obrub Pinie (Presbeton) v barvě bílé. Strana přivrácená ke vstupům kulturního centra je tvořena atypickou lavičkou ve tvaru vlnovky. Vrchní část lavičky bude z masivu akátu osazená na betonový základ.
Předmět stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa je vymezen dokumentací pro provedení stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní, zpracovatel Jaroslava Stieberová, projektová činnost ve výstavbě, Zahradní 498, Řevničov, datum 04/2015, a to v rozsahu výše uvedené I. etapy stavby – rekonstrukce zpevněné plochy před NKC.

Součástí stavby, a tedy i veřejné zakázky, není:
- část stavby Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – II. etapa, a to rekonstrukce zpevněné plochy před Školní jídelnou,
- rekonstrukce a stavební úpravy veřejného osvětlení, které zajistí zadavatel na vlastní náklad samostatně prostřednictvím odborné firmy, v koordinaci s předmětem veřejné zakázky,
- sadové úpravy, které zajistí zadavatel na vlastní náklad samostatně prostřednictvím odborné firmy, v koordinaci s předmětem veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Stavební úpravy chodníků 45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašešcí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

908 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2015, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní – I. etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap