Rekonstrukce chodníku v ul. Čsl. armády, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku v ul. Čsl. armády, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníku v ul. Čsl. armády, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je návrh rekonstrukce zpevněných ploch v ulici Čsl. armády a to v úseku od vjezdu na Žižkovo náměstí po ulici Zahradní. Jedná se o úpravu stávajících ploch mezi silnicí II.třídy a uliční zástavbou.
Návrh obsahuje nové řešení dopravní obslužnosti přilehlých nemovitostí, vymezení parkovacích stání, chodníku pro pěší, rekonstrukci autobusové zastávky, odvodnění zpevněných ploch a návrh zeleně.
Dopravní řešení obsahuje vymezení ploch pro pěší a pro vozidla, nové rozmístění sjezdů ze silnice II. třídy, propojení pěších tras s autobusovými zastávkami a navazujícími chodníky. Rekonstrukcí zpevněných ploch nedojde k navýšení zastavěné plochy na úkor zelených ploch. Stávající stromořadí podél vozovky bude doplněno novou výsadbou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45111000-8; 45233100-0; 45213316-1; 45223300-9; 45213300-6; 45233160-8; 45316110-9; 45233120-6

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 750 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 499 839,- bez DPH (4 234 806,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 751 677,70 bez DPH (4 539 530,02 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku v ul. Čsl. armády, Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap