Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy základní školy a zhotovení nové přístavby základní školy ve městě Nové Strašecí, Komenského náměstí 209, 271 01 Nové Strašecí. Přístavba školy je nutná nejen vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, ale i vzhledem k naprosto nevyhovujícím šatním prostorům, nedostatečné kapacitě školní družiny a nutnosti výstavby školní tělocvičny. Dotčeny budou parcely č. st. 201, 202/2, 2088/2, 2087/2, 197, 202/1 a 198, katastrální území Nové Strašecí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

640214

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Komenského náměstí 209, 271 01 Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

103 000 000,- bez DPH (124 630 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

89 686 699,86 bez DPH (108 520 908,87 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.

Kontaktní e-mail: zakazky@institut-vz.cz

Kontaktní telefon: +420 270 003 300

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy o dílo 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD - ČP základní kvalifikace 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 ZD - ČP ekonomická a finanční způsobilost 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 ZD - ČP par. 68 ZVZ 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 ZD - seznam subdodavatelů 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 9 ZD - jistota 9. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 10 ZD - bankovní záruka 9. 6. 2016 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 9. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 21. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 28. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 11. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 12. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 5 15. 7. 2016 Zobrazit
DI č. 5 - Přílohy 15. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 6 19. 7. 2016 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek s nabídkami 26. 7. 2016 Zobrazit
Seznam nabídek 26. 7. 2016 Zobrazit
Protokol o posouzení kvalifikace 22. 8. 2016 Zobrazit
Závěrečná zpráva z jednání hodnotící komise 22. 8. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_Rekonstrukce a přístavba základní školy Nové Strašecí 23. 8. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo s vítězným uchazečem 26. 9. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 29. 9. 2016 Zobrazit
Prohlášení dodavatele dle § 147a odst 4 a 5 ZVZ 22. 2. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 2 SoD 22. 2. 2017 Zobrazit
Dodatek SoD č. 4 6. 10. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 5 SoD 27. 11. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo 22. 12. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 1 SoD 19. 12. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 3 SoD 7. 6. 2017 Zobrazit
Dodatek č. 7 SoD 21. 6. 2018 Zobrazit
Dodatek SoD č. 8 6. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek SoD č. 9 12. 10. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 10 SoD 12. 2. 2019 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky - rok 2018 27. 3. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap